Rent-A-Team

Soluții și Servicii

Rent-A-Team

În prezent companiile și furnizorii independenți de produse software se află sub o presiune continua. Tind spre extinderea și plasarea pe poziții mai avantajoase pe piață; îmbunătățirea caracteristicilor produselor, dar se ciocnesc de problemele tipice: diminuarea profitabilității, înăsprirea concurenței, lipsa de resurse bine instruite și creșterea costurilor.

 

Principalele provocări:

Actualitate: Aveți la dispoziție 6-9 luni pentru a realiza un produs nou. În acest scop aveți nevoie de o echipă în număr optim și cu cunoștințe adecvate. Formarea, angajarea și instruirea unei echipe productive se poate extinde pe o perioadă mai îndelungată.

Calitate: Costurile de întreținere și deservire depind direct de calitatea produsului. Pentru a oferi o versiune de calitate al produsului este nevoie de o arhitectura optima, design de calitate înaltă, o integrare continuă și multe altele. Obținerea unui produs de o calitate înaltă necesită resurse umane profesionale cu cunoștințe bogate și expertiză.

Selectarea tehnlogiei: Sunteți indeciși în alegearea platformei potrivite pentru produsul dvs. Timpul și efortul se va consuma anume în alegrea platformei pentru server, framework-ului UI ș.a.m.d. Clar că la această etapă deciziile luate pot cauza probleme (greutăți) la etapele următoare. Este important de a lua decizii bazate pe o expertiză preliminară al produsului.

La realizarea unei aplicații sau la crearea unui produs inovațional actualitatea, calitatea și o experiență multilaterală ale utilizatorilor sunt imperative. În prezența unor incertitudini proprii este nevoie de un partener, care rapid se va implica în depășirea provocărilor până la apariția problemelor.

 

Serviciile Insoft Global permit depășirea blocajelor critice de dezvoltare al :

– Furnizorilor independenți de produse Software

– Furnizorilor SaaS

– Companiilor ale căror produse și servicii depind de tehnologiile software

 

Abordarea unica – „Închiriază o Echipă” al Insoft Global oferă o echipă de profesioniști cu o experiență bogată, fortificată în unități funcționale care includ managerii de proiect, arhitecți, managerii tehnici, dezvoltatorii Serve-Side și UI, inginerilor QA și de Infrastructură prezenți într-un raport optim de lucrători locali și la distanță.

rentateam (1)

 

Insoft Global este specializat în dezvoltarea de produse agile cu un impact semnificativ asupra:

– Cerințelor riguroase de arhitectură și de design de nivel înalt,

– Alegerii raționale al platformei

– Integrării continue și prioritizarea calității produsului

– Implementarea în timp util

– Executării adecvate al testării

– Transferul de cunoștințe, instruirea și mentorat

Toți membrii echipei au conlucrat permanent la realizarea diferitor producte și au atins rezultate viabile, remarcabile în mediile tehnic și organizatoric provocatorii folosind diferite metode, atât în ritmuri de urgență, cât și în ritm agil.

 

Metodologia demonstrată al echipei Insoft Global, protecția IP și garanția calității înalte se convertesc în implementarea cu succes al produselor cu recuperarea rapidă al investițiilor.

© Insoft Global